Uw uitdaging
is onze zorg!

De zorgsector staat voor een behoorlijke uitdaging. Enerzijds is het zaak voldoende kandidaten te vinden voor moeilijk vervulbare functies. Daarnaast is het de uitdaging om de kandidaat te vinden met de juiste competenties en opleidingsniveau die aansluiten op de behoefte. De verwachting is dat de huidige wervingsproblematiek voorlopig nog zal toenemen.

Personeelstekorten binnen de zorg hebben steeds meer invloed op de werkdruk, kwaliteit en clientveiligheid. Zorginstellingen worden dagelijks geconfronteerd met het tekort aan gekwalificeerd personeel. Het overgrote deel van de zorgprofessionals geeft aan in het dagelijks werk last te hebben van een tekort aan collega’s. Het gevolg is dat personeel extra diensten moet draaien, oplopende werkdruk ervaart en vaker kampt met gezondheidsklachten. Uiteindelijk staat volgens hen ook de kwaliteit en continuïteit van de zorg onder druk.

VERBINDING

Het werven van goed personeel is een vak op zich. Het belang van een intensief getrainde en betrouwbare professional wordt vaak onderschat. Wij spreken de taal van onze opdrachtgevers, weten wat er speelt in hun wereld en kunnen hierdoor goed inspelen op de zorgvraag

ONTZORGEN

IZaaS is uw betrouwbare, flexibele partner die de juiste interim zorgprofessional plaatst binnen uw organisatie, afgestemd op uw behoefte

PLATFORM

Als zorginstelling zonder tussenkomst van externe partijen zelf rechtstreeks in contact komen met vooraf gescreende en kwalitatieve zorgprofessionals. Als zorgprofessional eenvoudig in verbinding staan met de zorginstellingen

IZApp

IZApp is een mobiele App gekoppeld aan een hoogwaardig technologisch platform. Deze is met zorg en kennis vanuit het vakgebied opgebouwd. IZApp helpt de zorginstelling om snel, plaats onafhankelijk en zonder tussenkomst van intermediairs de juiste zorgprofessional te vinden