Wij zijn de betrouwbare, flexibele partner die de juiste interim zorgprofessional plaatst binnen uw organisatie, afgestemd op uw behoefte

Over IZaaS

IZaaS is ontstaan vanuit een dagbesteding die zich richt op jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische problematiek en een normale tot bovengemiddelde intelligentie. Doordat de dagbesteding structureel geconfronteerd werd met de schaarste op de arbeidsmarkt (het grote tekort aan gediplomeerde begeleiders in de zorg), hebben wij besloten om zelf een flexpool op te zetten teneinde de continuïteit voor onze cliënten binnen de dagbesteding te waarborgen en tevens onze collega “instellingen” te voorzien in een eventuele behoefte aan extra personele capaciteit.

Door de groei in behoefte naar zorgprofessionals uit onze flexpool hebben wij besloten om autonoom verder te gaan en ons derhalve volledig te gaan richten op het detacheren van zorgprofessionals.

IZaaS is de betrouwbare, flexibele partner die de juiste interim zorgprofessional plaatst binnen uw organisatie, afgestemd op uw behoefte. Een zorgprofessional die snel kan schakelen en aanpakt maar altijd de professionaliteit behoudt. IZaaS staat 24/7 voor u klaar. Onze zorgprofessionals zijn geselecteerd op kwaliteiten die aansluiten bij onze doelstelling en zijn herkenbaar aan hun energieke manier van handelen, flexibiliteit en expertise. Door de juiste persoon op de juiste plaats aan te bieden wil IZaaS bijdragen aan een goede zorgverlening waarbij kwaliteit, stabiliteit en respect op de voorgrond staat.

Het werven van goed personeel is een vak op zich. Het belang van een intensief getrainde en betrouwbare professional wordt vaak onderschat. Wij spreken de taal van onze opdrachtgevers, weten wat er speelt in hun wereld en kunnen hierdoor goed inspelen op de zorgvraag. Door onze ruime ervaring zien wij het belang van ervaren, gepassioneerde zorgprofessionals die zelfstandig kunnen werken. IZaaS ontzorgt!